Skip to content Skip to footer
European Union Erasmus+ program

Bruk av Atferdsvitenskap for å forebygge rasisme i skolen

Forskningsprosjektet
«Bruk av atferdsvitenskap for å forebygge rasisme i skolen»?

Dette er et spørsmål til deg som lærer på trinnene 5-7 om å delta i Dette er et europeisk samarbeidsprosjekt der fagpersoner fra Italia, Hellas, Portugal og Norge deltar. Formålet er å se på forekomst av rasisme og fordommer og om det er grunnlag for et program for forebygging av rasisme og fordommer.

Vi ønsker å forstå forekomst av viktige opplevelser i forbindelse med skolegang i nåtid og i fortid, og om slike opplevelser kan ha betydning for fungering i dag. Noen former for samhandling er oppbyggelige, noen er nøytrale og noen kan være skadelige.

For å finne ut av dette vil vi invitere noen skoler til å delta i en spørreundersøkelse, de både lærere, foreldre og elever på trinn 5 har anledning til å svare.

Formålet er videre å lage et program til bruk i skolen som kan bidra til å forebygge rasisme og fordommer.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for Atferdsvitenskap, er ansvarlig for den norske delen av prosjektet.
Samarbeidspartnere i prosjektet er
• Panteio Panepistimio Koinonikon Kaipolitikon Epistimon, Hellas
• Western Attika Administrative Office for Primary Education, Hellas
• Action Aid Hellas Astiki mi Kerdoskopiki Etairia, Hellas
• Oxfam Italia Onlus, Italia
• 4change Cooperativa Cultural e de Solidariedade Social CRL, Portugal
• Panteion University, Hellas

Kontaktperson i Norge er Børge Strømgren, OlsoMet, Borge.Stromgren@oslomet.no

PRO DIFFERENCE ERASMUS PROJECT © 2022. All Rights Reserved.